English

Bijstand in tuchtprocedures en onderzoeken door de toezichthouders

Tuchtprocedures

Wij staan advocaten en notarissen bij in tuchtprocedures. Met onze ruime ervaring – als gemachtigde in tuchtzaken, als tuchtrechter en als docent op dit rechtsgebied – weten wij wat de impact van een tuchtklacht is en welke juridische bijstand nodig is.

Altijd een team op op terug te vallen

Daarnaast ondersteunen wij advocaten en notarissen bij onderzoeken door toezichthouders en eventuele tuchtklachten die daarop volgen. Het toezicht op de advocatuur en het notariaat is de afgelopen jaren behoorlijk aangescherpt. De deken en het Bureau Financieel Toezicht hebben ruime bevoegdheden om te onderzoeken of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), de Verordening op de advocatuur (Voda), de Gedragsregels en de Wet op het Notarisambt (Wna) worden nageleefd. Dit zijn ingrijpende onderzoeken, zowel voor de advocaat of notaris als voor het kantoor. Wij bieden hierbij deskundige begeleiding op maat.