English

Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen

Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen

Emilie is meer dan twintig jaar advocaat en gespecialiseerd in tucht- en gedragsrecht, beroeps­aansprakelijkheid en compliance. Zij treedt op voor advocaten, curatoren, notarissen en hun verzekeraars in tuchtrechtelijke en civiele procedures. Ook ondersteunt zij hen bij onderzoeken door de deken en het BFT naar de naleving van de WWFT. Met regelmaat staat zij notarissen en advocaten bij uit het Caribisch gebied.

Emilie zat lange tijd in de redactie van het Tijdschrift Tuchtrecht. Zij publiceert en doceert regelmatig over de zorgplicht en aansprakelijkheid van advocaten en notarissen. Zij is, samen met Jonathan Soeharno en Jan Loorbach, auteur van het boek Integriteit in de zakelijke advocatuur, dat eind 2022 verscheen.

Emilie is hoofddocent beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de NOvA en docent ethiek bij de Law Firm School. Daarnaast verzorgt zij inhouse praktijkcursussen bij advocaten- en notariskantoren op het gebied van de WWFT en het gedrags- en het tuchtrecht.

Emilie was van 2008 tot 2021 verbonden aan de Raad van Discipline Amsterdam, eerst als griffier en vanaf 2017 als advocaat-lid. Vanaf 2021 is zij lid van de Raad van de Orde Amsterdam, met portefeuille tuchtrecht.

Als MfN-geregistreerd mediator is zij bovendien lid van de Vereniging voor Corporate Mediation en zit zij in het bestuur van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM).

Voordat Emilie samen met Jeroen Van Rijckevorsel Mencke oprichtte, was zij counsel bij Houthoff.

Zij is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en heeft, behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de rechtsgebieden tuchtrecht, advocatentuchtrecht en tuchtrecht notarissen geregistreerd.