English

Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen

Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen

Emilie is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in tucht- en gedragsrecht, beroeps­aansprakelijkheid en compliance.

Zij treedt op voor advocaten, curatoren, notarissen en hun verzekeraars in tuchtrechtelijke en civiele procedures. Ook ondersteunt zij hen bij onderzoeken door de deken en het BFT naar de naleving van de WWFT. Met regelmaat staat zij notarissen en advocaten bij uit het Caribisch gebied.

Emilie publiceert en doceert over de zorgplicht en aansprakelijkheid van advocaten en notarissen. Zij is docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de NOvA en de Law Firm School. Daarnaast verzorgt zij inhouse praktijkcursussen bij advocaten- en notariskantoren op het gebied van de WWFT en het gedrags- en het tuchtrecht.

Emilie is lid van de Raad van Discipline, het tuchtcollege voor de advocatuur, in Amsterdam. Tevens is zij redactielid van het Tijdschrift Tuchtrecht.

Als MfN-geregistreerd mediator is zij bovendien lid van de Vereniging voor Corporate Mediation en zit zij in het bestuur van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM).

Zij is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en heeft, behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de rechtsgebieden tuchtrecht, advocatentuchtrecht en tuchtrecht notarissen geregistreerd.

Voordat Emilie samen met Jeroen Van Rijckevorsel Mencke oprichtte, was zij counsel bij Houthoff.