English

Bijstand in beroeps­aansprakelijkheids­procedures

Beroepsaansprakelijkheidsprocedures

Wij staan advocaten, curatoren, notarissen en hun verzekeraars bij in geval van schadeclaims en in beroeps­aansprakelijkheids­procedures.

Natuurlijk maken wij eerst een zorgvuldige afweging tussen de risico’s en kansen in een zaak, met oog voor de persoonlijke en financiële belangen. In overleg met onze cliënt bepalen wij de beste strategie.

Wij zoeken altijd naar een passende en praktische oplossing, bij voorkeur buiten rechte. Waar nodig zullen wij ook in rechte tot het uiterste gaan om de gewenste resultaten te behalen.