English

Jeroen Mencke

Jeroen Mencke

Jeroen is advocaat sinds 2007 en heeft veel ervaring op het gebied van beroeps­aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht en compliance.

Jeroen vertegenwoordigt advocaten, curatoren, notarissen en hun verzekeraars in tuchtprocedures en civielrechtelijke aansprakelijkheids­procedures. Jeroen stond onder meer de notaris bij in de zaak die heeft geleid tot het bekende Novitaris-arrest van de Hoge Raad.

Jeroen adviseert over de gedragsregels en de WWFT en ondersteunt advocaten en notarissen bij onderzoek door de deken en het Bureau Financieel Toezicht.

Daarnaast publiceert en doceert hij over de zorgplicht en aansprakelijkheid van advocaten en notarissen. Hij is docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de beroepsopleiding van de NOvA. Ook verzorgt hij inhouse praktijkcursussen bij advocaten- en notariskantoren op het gebied van de WWFT en het gedrags- en het tuchtrecht.

Jeroen is Legal Mediator en voormalig cassatieadvocaat bij de Hoge Raad. Hij is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Voordat Jeroen samen met Emilie Van Rijckevorsel Mencke oprichtte, was hij ruim elf jaar advocaat bij Houthoff.