English

Jorrit Kraaikamp

Jorrit Kraaikamp

Jorrit is advocaat sinds 2008 en heeft veel ervaring met beroepsaansprakelijkheidskwesties en tuchtzaken. Daarin treedt hij op voor verschillende beroepsbeoefenaren (en hun verzekeraars), zoals advocaten en notarissen maar ook architecten en makelaars.

Jorrit publiceert regelmatig over het aansprakelijkheidsrecht (waaronder procesrecht) en het tuchtrecht en heeft in 2014 de Grotius opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid (cum laude) afgerond. Ook verzorgt hij inhouse praktijkcursussen bij advocaten- en notariskantoren op het gebied van aansprakelijkheid, het tuchtrecht en de WWFT.

Voordat Jorrit zich in 2023 bij Van Rijckevorsel Mencke aansloot, was hij counsel bij Dentons. Jorrit is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en is als advocaat ingeschreven bij de NOvA. Hij heeft, behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur, in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de rechtsgebieden burgerlijk procesrecht en verbintenissenrecht geregistreerd.