Nederlands

Nathalie Fanoy

Nathalie fanoy

Nathalie is gespecialiseerd in tucht- en gedragsrecht en in de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten en notarissen. Ze treedt op voor advocaten en notarissen in tuchtrechtelijke procedures. Daarnaast verleent zij advies en bijstand in procedures waarbij complexe, principiële en ook grensoverschrijdende vraagstukken spelen met betrekking tot de inhoud en de grenzen van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht.

Nathalie Fanoy combineert haar ruime ervaring in de advocatuur met wetenschappelijke ervaring en interesse. Van 1992 tot 2004 was zij werkzaam als corporate commercial advocaat bij NautaDutilh. Daarna was zij jarenlang als docent en onderzoeker verbonden aan de leerstoel advocatuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. In september 2017 promoveerde zij op het onderwerp “De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat”.

In 2019 is Nathalie herbeëdigd als advocaat en per 1 januari 2022 heeft ze zich aangesloten bij Van Rijckevorsel Mencke. Nathalie publiceert en doceert regelmatig over onderwerpen gerelateerd aan haar praktijk. Sinds januari 2014 is zij trainer beroepsethiek en beroepsattitude bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Ze is als advocaat ingeschreven bij de NOvA en heeft, behorend bij artikel 35b lid 1 van de Regeling op de advocatuur in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de rechtsgebieden tuchtrecht, tuchtrecht voor advocaten geregistreerd.

Recente publicaties

  • N.A.M.E.C. Fanoy, ‘Geheimhouding’, in: R.L. Herregodts en M.L. Batting (red), Handboek tuchtrecht, Den Haag: Boomjuridisch 2022, p. 501-517
  • N.A.M.E.C. Fanoy, ‘Kroniek functioneel verschoningsrecht; belangwekkende uitspraken in coronatijd’, Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022-1, p. 13-22
  • Noot N.A.M.E.C. Fanoy bij HR 9 april 2021 (ECLI:NL:HR:2021:532), gepubliceerd in JOR 2021-7/8, 199
  • Noot N.A.M.E.C. Fanoy bij HR 19 februari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:273), gepubliceerd in JOR 2021-5, 139
  • Noot N.A.M.E.C. Fanoy bij Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 12 december 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:9708), gepubliceerd in JOR 2020-3, 76
  • N.A.M.E.C. Fanoy, ‘Het professionele verschoningsrecht in het nieuwe wetboek’, Tijdschrift Modernisering Strafvordering, Den Haag: Boomjuridisch 2019, p. 20-31
  • F.A.W. Bannier, N.A.M.E.C. Fanoy, Beroep: Advocaat. In de ban van de balie,(bewerking derde druk) Deventer: Kluwer 2018, p. 195-227 (co-auteur)
  • N.A.M.E.C. Fanoy, De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat, Maklu: Apeldoorn-Antwerpen 2018 (handelseditie van dissertatie)
  • N.A.M.E.C. Fanoy, ‘Verschoningsrecht van de advocaat: veilige haven, geen vrijplaats, AA 2016-2, p. 89-92